PRIVACYVERKLARING

Hierbij treft u de privacyverklaring van W.S. Venema BV aan. Hierin omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf schenkt en daarom vinden wij de bescherming van uw gegevens belangrijk. Daarbij houden wij ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet, ingangsdatum 25-5-2018.

De privacyverklaring kan mogelijk tussentijds wijzigen. Wij publiceren, voor zover bij ons bekend, de laatste versie op onze website www.wsvenema.nl

 1. DOEL
  De door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om o.a. diensten te verlenen, offertes te verzenden en om zorg te dragen voor de volledige uitvoering en naleving van overeenkomsten die met u worden aangegaan. Daarnaast zullen wij deze gegeven verzamelen voor het versturen van commerciële en/of informerende nieuwsbrieven.
 2. RECHTSGROND
  Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke basis voor hebben. Die kan bestaan uit de van u verkregen toestemming, een wettelijke grondslag of die kan voortvloeien uit de uitvoering en/of naleving van een met u afgesloten overeenkomst.
 3. PERSOONSGEGEVENS EN OPSLAG PERIODE
  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten en hebben betrekking op bijv. bedrijfsnaam, contactpersoon, mailadres, telefoonnummer alsmede gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 4. BEVEILIGING
  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden daar toegang toe kunnen krijgen, hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen die redelijkerwijs genomen kunnen worden voor een passend beveiligingsniveau. Daar op volgend dragen wij o.a. ook uitermate zorg voor onze website en IT-systemen.
 5. VERSTREKKING AAN DERDEN
  Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit voortvloeit uit de uitvoering en naleving van de met u afgesloten overeenkomsten, als u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of als de wet ons daartoe verplicht. Op onze website kunnen meetinstrumenten van andere partijen staan, zoals cookies van Google Analystics. Wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.
 6. UW RECHTEN
  U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen die door ons worden bewaard. Indien die niet juist zijn of tussentijds gewijzigd zijn, dan zullen wij die overeenkomstig uw instructies aanpassen. Op dit moment hoeft u zelf geen actie te ondernemen, tenzij er inderdaad recente wijzigingen in uw persoonsgegevens zijn. Tevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaan, vernemen wij dit uiteraard graag.

Vragen ?

Indien u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft, u wijzigingen wenst door te geven of eventueel klachten heeft, kunt u ons bereiken op;

W.S. Venema BV

Zuidwijk 3

2771 CB  Boskoop

Tel. 00(31) 172 217380

info@wsvenema.nl